Tag Archives: 4 เทคนิคที่ผู้เอาประกันภัยต้องรู้

4 เทคนิคที่ผู้เอาประกันภัยต้องรู้

1.วิธีการลดเบี้ยประกันโดยการระบุผู้ขับขี่ลงในกรมธรรม์ หากว่ารถยนต์ที่คนใช้อยู่นั้น มีคุณเป็นคนขับเพียงแค่คนเดียว โดยไม่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องมามีส่วนร่วมในการขับรถคันนี้เลย ให้คุณระบุลงไปในกรมธรรม์เลยว่ารถคันนี้มีคนขับเพียงคนเดียว จะทำให้เบี้ยประกันที่คุณต้องจ่ายถูกลงกว่าเดิมหลายเท่า หลักการการลดเบี้ยประกันของประกันภัยส่วนใหญ่จะลดตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ โดยจะเริ่มจากผู้ขับขี่ที่มีช่วงอายุ 18-24 ปี จะลดเบี้ยประกันลงได้ 5%, ผู้ขับขี่ที่มีช่วงอายุ 25-35 ปี จะลดเบี้ยประกันลงได้ 10%, ผู้ขับขี่ที่มีช่วงอายุ 36-50 ปี จะลดเบี้ยประกันลงได้ 15% และ ผู้ขับขี่ที่มีช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จะลดเบี้ยประกันลงได้ 20%  แต่ถ้าในขณะที่เกิดอุบัติเหตุผู้ที่ขับขี่ไม่ใช่คนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ การเคลมประกันในเหตุการณ์นี้ก็จะกลายเป็นโมฆะทันที บริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่คุณ   2.ลดเบี้ยประกันได้ ถ้าไม่มีเคลม ถ้าหากไม่มีการเคลมประกันเลยในช่วงเวลาที่ทางบริษัทประกันภัยกำหนด นั่นแสดงว่าทางผู้ขับขี่มีประวัติการขับขี่ที่ดี ในส่วนนี้สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการลดเบี้ยประกันภัยลงได้ ซึ่งผู้ที่ทำประกันภัยสามารถนำไปลดค่าเบี้ยประกันภัยลงได้สูงถึง 50% กันเลยทีเดียว … Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , | Leave a comment