Tag Archives: 4 วิธีดูแลรักษารถยนต์ประจำวัน เพื่อให้รถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4 วิธีดูแลรักษารถยนต์ประจำวัน เพื่อให้รถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์บนท้องถนนจำนวนมาก บ่อยครั้งจึงทำให้เกิดปัญหารถติด และบางครั้งก็เกิดอาการเสียจนต้องจอดกีดขวางทางจราจร เนื่องจากรถเหล่านั้นขาดการดูแลรักษาที่ถูกวิธีหรือไม่นำเข้าเช็คที่ศูนย์ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด จึงกลายเป็นปัญหาประการหนึ่งที่ทำให้เกิดรถติด ก่อความเดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและยังเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย การดูแลรถยนต์ประจำวันเพื่อรถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ การดูแลรถประจำวันเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างมาก เพื่อรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ แถมยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลงได้อีกด้วย โดยคุณควรปฏิบัติดังนี้ 1.ตรวจสอบลมยาง การยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ควรตรวจดูอย่างละเอียดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง แต่สำหรับลมยางนั้น ควรตรวจดูทุกวัน โดยสังเกตว่ายางแต่ละเส้นอ่อนไปหรือไม่ หากยางอ่อนไป จะทำให้รถใช้พลังงานมากขึ้น มีอาการเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง รถส่าย หรืออาจเสียการทรงตัว และยังส่งผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้อีกด้วย 2.ตรวจสอบระบบระบายความร้อน บางคนอาจคิดว่าไม่สำคัญหรือละเลยระบบระบายความร้อน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์ร้อนจัดจนจอดเสียบนท้องถนนที่เกิดขึ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ การดูแลระบบระบายความร้อนนั้นไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใด เพียงเปิดฝาหม้อน้ำออกและตรวจดูระดับน้ำ หากพบว่ามีระดับน้ำต่ำเกินไป ให้ทำการเติมน้ำที่สะอาดลงไปให้เต็ม แต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่บางคัน อาจมีกล่องพลาสติกเพื่อใช้พักน้ำและมีท่อเล็ก ๆ ต่อถึงหม้อน้ำ ให้สังเกตระดับน้ำที่เก็บน้ำสำรอง ถ้าระดับต่ำกว่าขีดให้ทำการเติมน้ำสะอาดให้เต็มที่กล่องเก็บน้ำสำรอง 3.ตรวจสอบระบบเบรก ระบบเบรกเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยและมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจเช็คระบบเบรกโดยการตรวจสอบน้ำมันเบรกจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก … Continue reading

Posted in เคล็ดลับดูแลรถ | Tagged | Leave a comment