Tag Archives: เคล็ดลับในการดูแลรักษารถยนต์ด้วยตัวคุณเองอย่างง่ายๆ

เคล็ดลับในการดูแลรักษารถยนต์ด้วยตัวคุณเองอย่างง่ายๆ

บ้านไหนที่มีสมาชิกในบ้านอยู่รวมกันหลายคน การใช้รถก็ย่อมมีความจำเป็นแน่นอน และก็เป็นไปได้ที่ทุกคนจะต้องหมั่นคอยเตือนเรื่องการบำรุงรักษาหรือแจ้งเตือน เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถที่ศูนย์บริการ แต่ถ้าหากเป็นครอบครัวเดี่ยวแล้ว การบำรุงรักษารถยนต์จะกลายเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในแต่ละครั้งอาจต้องใช้เวลานานและเสียเวลา การดูแลรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง การดูแลรักษารถยนต์ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรทำความคุ้นเคยกับการบำรุงรักษาเป็นประจำ และขั้นตอนพื้นฐานบางอย่างควรอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มาดูกันว่า วิธีใดบ้างที่คุณสามารถดูแลรักษารถยนต์ได้ด้วยตัวเอง 1.กระจกหน้ารถควรสะอาดอยู่เสมอ กระจกหน้ารถที่สกปรกและมีรอยแตก ย่อมเป็นอันตรายต่อการขับขี่รถยนต์อย่างมาก เนื่องจากทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่คลุมเครือ และบางครั้งการเดินทางในเวลากลางคืนกระจกหน้ารถอาจมีซากแมลงติดอยู่ หากมีปริมาณมากควรแวะจอดปั๊มน้ำมัน แล้วใช้น้ำยาล้างรถและผ้าเช็ดทำความสะอาดรถเพื่อขจัดคราบสกปรกเหล่านี้ 2.ตรวจสอบแรงดันลมยาง การรักษาแรงดันลมยางที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ขับขี่เกิดปลอดภัยและช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้ หากมีแรงดันลมยางที่มากเกินไปหรือมีแรงดันที่ไม่ถูกต้อง อาจเพิ่มโอกาสการระเบิด นอกจากนี้ยางที่มีแรงดันที่ถูกต้องจะมีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แรงดันลมยางเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูอยู่เสมอ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องเมื่อยางร่อนและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องตรวจสอบเป็นประจำและเพิ่มลมยางเมื่อจำเป็น โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ควรตรวจสอบลมยางทุกครั้งที่เติมน้ำมันก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ โดยการตรวจสอบแรงดันลมยางที่ถูกวิธี ควรปฏิบัติดังนี้ สำหรับการอ่านค่าแรงดันลมยางที่ถูกต้องนั้น ให้ตรวจสอบแรงดันยางเสมอเมื่อยาง “เย็น” หรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิปกติ หากขับรถมาสักระยะหนึ่งให้ปล่อยยางไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนที่จะตรวจสอบแรงดัน … Continue reading

Posted in เคล็ดลับดูแลรถ | Tagged | Leave a comment