Tag Archives: ขับรถชนหมา สามารถเคลมได้ไหม

ขับรถชนน้องหมา ประกันจ่ายไหม ใครผิด?

หลาย ๆ คนมักสงสัยกันว่า หากขับรถชนสุนัขประกันจะจ่ายรึเปล่า สามารถเคลมประกันได้ไหม ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ เพราะอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะขับรถชนรถ ขับรถชนคน หรือขับรถชนสัตว์  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนสามารถที่จะเคลมประกันได้ แต่กับสุนัขละเราจะเรียกร้องความเสียหายจากใครได้ 1.ขับรถชนหมาบนท้องถนน ว่าด้วยกฎหมายอาญา 377 ผู้ใดไม่ควบคุมสัตว์หรือสัตว์ร้ายปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังและทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายเจ้าของหมาจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับเจ้าของรถอีกทั้งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเท่ากับว่ากรณีนี้หมาเป็นฝ่ายผิด ตามกฎหมายอาญามาตรา 377 บุคคลใดปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมสัตว์ หรือ สัตว์ร้ายให้ดี ปล่อยให้สัตว์เดินทางตามลำพัง และสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของผู้อื่น เจ้าของสุนัขต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของรถและ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เท่ากับกรณีนี้ว่าสุนัขเป็นฝ่ายผิด ยกตัวอย่าง ถ้าหากเราขับรถอยู่บนถนนอยู่ดี ๆ แล้วมีหมามาตัดหน้ารถเรา หมาจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ถือว่าหมาเป็นฝ่ายผิด … Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , | Leave a comment