5 วิธีบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์กับจุดสำคัญต่างๆ ที่คุณต้องรู้ !

รถยนต์ประกอบด้วยหลายชิ้นส่วนและหลายระบบที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกัน โดยระบบไฟและระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ ทำให้รถสามารถใช้งานในสภาพปกติได้อย่างราบรื่น ซึ่งการตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มาดูกันว่าเราควรตรวจสอบและดูแลรักษาจุดไหนของรถบ้าง

1.ทำความสะอาดจุดสัมผัสบนขั้วแบตเตอรี่ปีละครั้ง

จุดสัมผัสของสายไฟและขั้วแบตเตอรี่อาจถูกกัดกร่อนหรือปกคลุมด้วยสิ่งสกปรก ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านระบบของรถได้ยากขึ้น หากตรวจพบควรใช้ไขควงวงแหวนขนาดที่ถูกต้องเพื่อคลายสกรูที่ยึดสายลบ (-) ไว้ในแบตเตอรี่จากนั้นจึงเลื่อนสายเคเบิลออก ทำแบบเดียวกันกับสายบวก (+) ใช้แปรงจุ่มน้ำยาทำความสะอาดขัดบริเวณที่สกปรกจนมั่นใจ จึงเช็ดแบตเตอรี่ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ ต่อสายบวกและสายลบเข้ากับแบตเตอรี่อีกครั้ง

2.ทดสอบไฟส่องสว่าง ไฟเบรกและไฟเลี้ยว

วิธีการง่ายๆ ในการทดสอบไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยว โดยให้เพื่อนยืนอยู่หน้ารถ ขณะที่ผู้ขับขี่ทดลองเปิดไฟต่ำและไฟสูง จากนั้นทดสอบสัญญาณเลี้ยวซ้ายและขวา ถัดไปขอให้เพื่อนย้ายไปด้านหลังของรถในขณะที่ทำการทดสอบไฟเบรกและสัญญาณเลี้ยวแต่ละครั้งอีกครั้ง หากพบว่าระบบไฟทำงานผิดปกติหรือหลอดเสีย ให้ดูที่คู่มือการใช้งานหรือคู่มือซ่อมเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมแซมและแก้ไข

3.ตรวจสอบและเปลี่ยนฟิวส์ที่เสียหาย

หากไฟเพียงบางดวงส่องสว่างจากภายในรถ อาจสันนิษฐานได้ว่าฟิวส์อาจขาดหรือเกิดปัญหา ให้มองหาฟิวส์สำรองซึ่งปกติจะถูกเก็บไว้ภายในรถของคุณ และมักจะอยู่ที่ตำแหน่งหัวเข่าซ้ายเมื่อนั่งอยู่ในที่นั่งคนขับ หากไม่พบลองเปิดคู่มือการใช้รถเพื่อหาฟิวส์สำรองที่เหมาะสม

4.เปลี่ยนหัวเทียนทุกๆ 30,000 ไมล์ (ประมาณ 48,000 กิโลเมตร)

โดยผู้ขับขี่เปิดฝาครอบและหาสายหัวเทียนที่ต่อเข้ากับด้านบนของเครื่องยนต์ จับส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดกับฐานที่ต่ำและดึงขึ้นเพื่อถอดปลั๊กออกจากหัวเทียน ใช้ปลั๊กหัวเทียนและวงแหวนเพื่อคลายสลักหัวเทียน แล้วดึงขึ้นและออกจากเครื่องยนต์

5.ใช้เครื่องสแกน OBD-II เพื่อตรวจสอบและค้นหารหัสข้อผิดพลาด

เครื่อง OBD-II เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถยนต์กับ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในรถยนต์ แล้วแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ขับขี่หรือช่างได้รับทราบข้อมูล หากพบรหัสข้อผิดพลาด ให้ทำการตรวจสอบกับคู่มือหรือเว็บไซต์ผู้ผลิตเพื่อช่วยในการระบุว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับรถที่อาจต้องได้รับการซ่อมแซมหรือไม่

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่มีการนำระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ AI มาช่วยในการทำงานของเครื่องยนต์หรือระบบกลไกต่างๆ ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบการทำงานเป็นระยะเพื่อป้องกันปัญหาซึ่งหากตรวจพบก็จะสามารถทำการแก้ไขได้ทันท่วงที