4 วิธีดูแลรักษารถยนต์ประจำวัน เพื่อให้รถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์บนท้องถนนจำนวนมาก บ่อยครั้งจึงทำให้เกิดปัญหารถติด และบางครั้งก็เกิดอาการเสียจนต้องจอดกีดขวางทางจราจร เนื่องจากรถเหล่านั้นขาดการดูแลรักษาที่ถูกวิธีหรือไม่นำเข้าเช็คที่ศูนย์ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด จึงกลายเป็นปัญหาประการหนึ่งที่ทำให้เกิดรถติด ก่อความเดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและยังเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย

การดูแลรถยนต์ประจำวันเพื่อรถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

การดูแลรถประจำวันเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างมาก เพื่อรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ แถมยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลงได้อีกด้วย โดยคุณควรปฏิบัติดังนี้

1.ตรวจสอบลมยาง

การยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ควรตรวจดูอย่างละเอียดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง แต่สำหรับลมยางนั้น ควรตรวจดูทุกวัน โดยสังเกตว่ายางแต่ละเส้นอ่อนไปหรือไม่ หากยางอ่อนไป จะทำให้รถใช้พลังงานมากขึ้น มีอาการเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง รถส่าย หรืออาจเสียการทรงตัว และยังส่งผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้อีกด้วย

2.ตรวจสอบระบบระบายความร้อน

บางคนอาจคิดว่าไม่สำคัญหรือละเลยระบบระบายความร้อน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์ร้อนจัดจนจอดเสียบนท้องถนนที่เกิดขึ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ การดูแลระบบระบายความร้อนนั้นไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใด เพียงเปิดฝาหม้อน้ำออกและตรวจดูระดับน้ำ หากพบว่ามีระดับน้ำต่ำเกินไป ให้ทำการเติมน้ำที่สะอาดลงไปให้เต็ม แต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่บางคัน อาจมีกล่องพลาสติกเพื่อใช้พักน้ำและมีท่อเล็ก ๆ ต่อถึงหม้อน้ำ ให้สังเกตระดับน้ำที่เก็บน้ำสำรอง ถ้าระดับต่ำกว่าขีดให้ทำการเติมน้ำสะอาดให้เต็มที่กล่องเก็บน้ำสำรอง

3.ตรวจสอบระบบเบรก

ระบบเบรกเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยและมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจเช็คระบบเบรกโดยการตรวจสอบน้ำมันเบรกจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ส่วน คือ

  • การตรวจระดับน้ำมันเบรกในกระบอกเก็บในปั๊มเบรก ถ้ามีระดับต่ำกว่าจุดที่สูงที่สุด (MAX) ให้ทำการเติมจนเท่ากับระดับระดับที่สูงที่สุดนั้น
  • ควรตรวจดูสีของน้ำมันเบรก ถ้ามีสีเข้มเกือบดำแสดงว่าน้ำมันเบรกใกล้หมดประสิทธิภาพในการทำงาน ต้องทำการเปลี่ยนทันที และโดยทั่วไปควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกการใช้งาน 20,000 กิโลเมตร

4.ตรวจสอบรอยรั่วใต้ท้องรถ

การเป็นคนช่างสังเกตจะช่วยลดอุบัติเหตุและช่วยให้รถมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น การก้มตรวจสอบรอยรั่วต่าง ๆ ใต้ท้องรถ หากมีน้ำรั่วหยด อาจเกิดปัญหาที่ระบบระบายความร้อนซึ่งอาจเกิดจากข้อต่อหรือหม้อน้ำ แต่ถ้าพบการรั่วบริเวณล้อรถและเป็นน้ำมันเบรก ต้องงดใช้งานทันที และควรนำรถไปตรวจเช็คสภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การดูแลรักษารถประจำวัน ควรทำทุกวันจนกลายเป็นพฤติกรรมคุ้นเคย เพราะจะช่วยรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังช่วยลดอุบัติเหตุและลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

This entry was posted in เคล็ดลับดูแลรถ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *