บริษัทประกัน

รายชื่อบริษัทประกันรถยนต์ในไทย

อ้างอิง : oic.or.th | สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.bangkokinsurance.com
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
www.kpi.co.th
บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.kwgi.co.th
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
www.kskinsurance.co.th
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.charaninsurance.com
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
www.generali.co.th
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.cpyins.com
บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด
www.chinains.co.th
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.cigna.co.th
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.dhipaya.co.th
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.deves.co.th
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.thaiins.com
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด
www.thaipat.co.th
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.thaisri.com
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
www.thanachartinsurance.co.th
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.navakij.co.th
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.namsengins.co.th
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด
www.aiggeneral.co.th
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.bui.co.th
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.sagi.co.th
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
www.nzi.co.th
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
www.thaivivat.co.th
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด
www.tokiomarine.co.th
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด
www.phutthatham.com
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
www.thaipaiboon.com
บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.tuneinsurance.com
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.falconinsurance.co.th
บริษัท เจพี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
www.jpinsurance.co.th
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
www.ms-ins.co.th
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.mittare.com
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.muangthaiinsurance.com
บริษัท ยูเนี่ยนอิเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.uinter.co.th
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
www.viriyah.co.th
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
www.sompo.co.th
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด
www.siamcityinsurance.com
บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.union-insurance.com
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.upp.co.th
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www2.chubb.com/th-th/
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
www.asset.co.th
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.smk.co.th
บริษัท เอไอเอ จำกัด
www.aianonlife.co.th
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.allianz.co.th
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
www.seic.co.th
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.indara.co.th
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
www.aig.com
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
www.asiainsurance.co.th
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
www.msig-thai.com
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด
www.erawanins.com
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
www.axa.co.th
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
www.lmginsurance.co.th
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด
www.aioibkkins.co.th