ขับรถชนน้องหมา ประกันจ่ายไหม ใครผิด?

หลาย ๆ คนมักสงสัยกันว่า หากขับรถชนสุนัขประกันจะจ่ายรึเปล่า สามารถเคลมประกันได้ไหม ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ เพราะอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะขับรถชนรถ ขับรถชนคน หรือขับรถชนสัตว์  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนสามารถที่จะเคลมประกันได้ แต่กับสุนัขละเราจะเรียกร้องความเสียหายจากใครได้

1.ขับรถชนหมาบนท้องถนน

ว่าด้วยกฎหมายอาญา 377 ผู้ใดไม่ควบคุมสัตว์หรือสัตว์ร้ายปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังและทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายเจ้าของหมาจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับเจ้าของรถอีกทั้งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเท่ากับว่ากรณีนี้หมาเป็นฝ่ายผิด

ตามกฎหมายอาญามาตรา 377 บุคคลใดปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมสัตว์ หรือ สัตว์ร้ายให้ดี ปล่อยให้สัตว์เดินทางตามลำพัง และสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของผู้อื่น เจ้าของสุนัขต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของรถและ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เท่ากับกรณีนี้ว่าสุนัขเป็นฝ่ายผิด

ยกตัวอย่าง ถ้าหากเราขับรถอยู่บนถนนอยู่ดี ๆ แล้วมีหมามาตัดหน้ารถเรา หมาจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ถือว่าหมาเป็นฝ่ายผิด เพราะถนนเป็นทางสาธารณะไม่ใช้ทางสำหรับสัตว์

2.ขับรถไปชนหมาในที่ส่วนบุคคล

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 111 ให้ความหมายในข้อนี้ไว้ว่า ถ้าหมาอยู่ในพื้นที่บ้านของคุณแล้วมีคนขับรถชนหมาตัวนั้นตายภายในบ้านหรือในพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณเท่ากับว่าผู้ที่ขับรถชนหมาเป็นฝ่ายผิด เพราะถือว่าเป็นเจ้าของหมาได้ป้องกันระมัดระวังอุบัติเหตุให้กับสัตว์เลี้ยงของตนเองแล้ว ผู้ที่ขับรถก็เข้าค่ายประมาทในการขับขี่และต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของหมา

อย่างเช่น ขับรถเข้าไปในบ้านของเพื่อนและขับรถชนหมาในบริเวณบ้านของเขา เท่ากับว่าผู้ที่ขับรถชนหมาเป็นฝ่ายผิดเพราะบริเวณที่ชนเป็นที่ส่วนบุคคล รวมทั้งเจ้าของหมายังป้องกันไม่ให้หมาออกไปข้างนอกแล้วด้วย

3.ตั้งใจที่จะขับรถชนหมา

หากผู้ขับขี่มีความตั้งใจที่จะขับรถชนหมาของคนอื่น นั่นแสดงว่าผู้ขับขี่ส่อถึง “เจตนา” ในการชน เพราะฉนั้นเจ้าของรถที่ชนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ซึ่งระวางโทษจำคุกไว้ 2 ปี หรือปรับ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งผู้ขับขี่ยังมีความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เนื่องจากทำให้เจ้าของเสียทรัพย์เพิ่มด้วยมีค่าปรับ 1,000 บาท

4.ขับรถชนหมา สามารถเคลมได้ไหม

ประกันชั้น 1 เท่าทั้นที่สามารถเคลมได้ในกรณีขับรถชนหมา เพราะประกันชั้น 1 ให้ความคุ้มครองในกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีหรือเชี่ยวชนกับวัตถุต่าง ๆ ที่ไม่มีชีวิต